sutapti

sutapti
1 sutàpti intr. Š, NdŽ 1. būti tokiam pat, vienodam, labai panašiam, turėti bendrumo, atitikti: Mūsų mintys sutam̃pa 1. Čia vėl kalbos nesutam̃pa Smln. Trečiajame tome aprašytas Vasario gyvenimas tik viena kita aplinkybe sutampa su manuoju V.Myk-Put. Šio rankraščio turinys nesutapo su spausdintu kronikos tekstu . Teoriniai rezultatai sutampa su eksperimentiniais duomenimis . Sutañpa KlbXXXVII(1)100(Sv). 2. atitikti tą patį momentą, pasireikšti tuo pačiu laiku: Sutãpo, t. y. suėjo, metai, diena į dieną, nedėlmetis J. Kalendorinės datos retai kada sutampa su gamtoje vykstančiais reiškiniais sp. Šio romano („Benjamino Kordušo“) pasirodymas sutapo su tuo metu itin sustiprėjusiu antifašistiniu judėjimu . Ir sutapk tu man taip, kad, kai jos pakėlė rankas melstis dievams, tvykstelėjo žaibai ir sugriaudė griaustinis J.Paukš. 3. , Z.Žem atitikti vietą, kryptį: Jei nepaliaujamosios jėgos kryptis sutampa su judančio daikto kryptimi – judesys bus greitėjamas . Tiesės, sutampančios bent dviem taškais, sutampa su visais kitais taškais . 4. susilieti, susijungti: Ilgainiui kuršiai sutapę (asimiliavęsi) su lietuviais ir latviais . Laudies poezija atsiradusi drauge su melodija ir su ja neatskiriamai sutapusi . Sutãpę sakiniai 1. Garsai vienas su kitu sutapo KlK29,74.pasidaryti bendram: Ji žino, kad jųdviejų gyvenimas niekad nesutaps V.Myk-Put. 5. 142, 1, Lk suartėti, susidraugauti: Juodu sutãpo (sujunko) J.Jabl(Šlv). Kas sutàpdavo, sutardavo, duodavo dovanų Rsn. Kazienė miestely su Jane tuoj sutam̃pa (susitikusios nebesiskiria), vedžiojas – kaip prie jų lįsi?! Mžš. Anuodu sutam̃pa į porą, t. y. sukimba, susideda J. ^ Su kokiu sutapsi, tokiu patapsi Sch86(Rg). Su kuo sutapsì, tuo ir pats tapsi Trgn. 6. būti susijusiam, sietis: Su lietuvių atgimimu, su Vilniaus buitimi yra ypač sutapusiu du didžiu vardu: Petro Vileišio ir Jono Basanavičiaus . Dideli gabumai dažniausiai sutampa su gera sveikata . 7. sugalvoti, surasti ką tinkamą: Led sutapaũ duoti jam, ką jis prašė, t. y. led išradau, kas man mažiau reikalingas, o jam bus geras daiktas J. \ tapti; atitapti; įtapti; nutapti; patapti; pietapti; pritapti; sutapti; užtapti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • sutapti — sutàpti vksm. Mūsų miñtys sutam̃pa …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sutaptinis — sutapti̇̀nis, sutapti̇̀nė bdv. Sutapti̇̀nės i̇̀šmokos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sutaptinė — sutapti̇̀nis, sutapti̇̀nė bdv. Sutapti̇̀nės i̇̀šmokos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sutaptis — sutapti̇̀s dkt. Reiškinių̃ sutapti̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sutaptinis — sutaptìnis, ė adj. (2) DŽ, KŽ; Ser 1. Rtr, NdŽ susidedantis iš kelių dalių: Sutaptiniai nusikaltimai rš. 2. sutampantis kuo nors su kitu: Vidinis plyšys vadinamas sutaptiniu, jeigu jis eina per kamieną vienoje vertikalioje plokštumoje,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutaptis — sutaptìs sf. (3b) NdŽ, DŽ, (4) Š; Rtr, Ser, KŽ 1. sutapimas, susijungimas: Pasukame tiesiąją AB lig sutapties su tiesiąja AC Z.Žem. Atsitiktinė sutaptis FzŽ332. Sutaptis tl žodžio vidury yra labai nepaprastas aukštaičiams dalykas J.Jabl. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutikti — sutìkti; Q627, H, N Rtr, L 1. intr. sutapti (glaudžiant), sueiti: Aliejus sėsta ir par sutikusius šulus, o [v]anduo – ne Šts. Jei tiktai visu mažiausis krislelis nesutiks kaip reikiant, sprogymė padžiūs S.Dauk. Kaip čia suriši, ka galas su galu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitapti — 1 atitàpti intr., attàpti J, BŽ530, LVI203 atgauti sąmonę, atjėgti, atsivokti. tapti; atitapti; įtapti; nutapti; patapti; pietapti; pritapti; sutapti; užtapti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitikti — atitìkti Rtr, LVI204; L, atatìkti Š 1. tr., intr. N, [K], NdŽ, KŽ būti atitaikytam: Neattinka raktas skylės Db. Jau sudėti kiti zomkai į duris, viskas, i ka muno raktai nebatitìko jau Žeml. Ir krenta pūkas kai vota, kai skietas valug šitų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atliepti — 2 atliẽpti, ia (àtliepia), àtliepė 1. intr. atsakyti šaukiant, vadinant, atsišaukti: Vadinau, o nebuvo, kursai atlieptų WP11. Neatliẽpiamas šauksmas BŽ19. | refl. SD238,218: Ar į versmę įlindai neatsiliepdamas? Ar. Kas toks yra, lai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”